Sportactieve school

De term ‘Sportactieve School’ geeft aan dat onze een uitdagend beweeg- en sportprogramma hebben, niet alleen binnen maar ook buiten de reguliere lessen. Onder de criteria vallen o.a. voldoende vakleerkrachten en een ruim naschools sportaanbod. Daarnaast zijn we ook een gezonde school, een school waar extra aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl.

Sportservice Zwolle

Vanuit het onderwijs, de buurt en samen met de sportverenigingen probeert Sportservice Zwolle de sportparticipatie van jongeren te verhogen en de relatie tussen school en sport te versterken met inzet van een kwalitatief  en structureel sport- en beweegaanbod.

Het bewegingsonderwijs vormt voor Sportservice Zwolle de ideale plaats waar kinderen het plezier van sport en bewegen kunnen ervaren. De vakleerkracht gym van school is verbonden aan Sportservice Zwolle. Zij richten zich op verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door het verzorgen van lessen, het ondersteunen en begeleiden van groepsleerkrachten en het implementeren van diverse methodieken waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen bewegingsonderwijs en sport.

Daarnaast biedt het beweegteam na schooltijd een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Door het brede aanbod krijgen de kinderen de mogelijkheid om te ontdekken wat het beste bij hen past.

JeugdFondsSport

Ieder kind moet kunnen sporten. Dat vinden wij ook op De Toonladder, Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel  voor discipline bij.

Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. De kinderen kunnen hier iets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het JeugdFondsSport Zwolle juist die kinderen een extra kans. Het JeugdFondsSport Zwolle is bestemd voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Deze aanvragen lopen via school. Op De Toonladder is juf Monique hiervoor het aanspreekpunt. Zij kan ouders/verzorgers helpen bij deze aanvraag. Wilt u meer informatie over het JeugdFondsSport? Dan kunt u contact opnemen met juf Monique (m.vandervegte@ooz.nl) of neem een kijkje op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zwolle-sport/

Playing For Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing For Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden ook de schoolprestaties beter.

Playing For Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. 10 tot 12 weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten en ze zorgen ervoor dat ze zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving in het PEC-stadion daagt leerlingen uit en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe.

Kijk voor meer informatie op: www.playingforsuccess.nl en op www.playingforsuccesszwolle.nl