Laatste nieuws

In verband met de privacy van onze leerlingen kiest De Toonladder ervoor om geen foto’s en nieuwsberichten op de website te publiceren.

Alle groepen op De Toonladder werken met Parro, de app behorend bij Parnassys. Hierin worden wekelijks meerdere foto’s en nieuwsberichten gedeeld waartoe alleen de ouders uit de betreffende klas toegang hebben.

U kunt via de site wel de nieuwsbrieven van het lopende schooljaar lezen en de kalender inzien.