Schooltijden

Ieder dag start de school om 8.30 uur. De deur gaat om 8.15 uur open. De groepen 1 t/m 3 kunnen gebruik maken van de ‘zij-ingang’. De groepen 4 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.

De kinderen die ’s ochtends gebruik maken van de boterhammenbar gaan via de hoofdingang naar binnen.

De ouders mogen op woensdag en vrijdag mee de klas in. Op de andere dagen nemen de ouders afscheid van hun kinderen op het plein.

De schooldag duurt op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.45 uur. Op woensdag en vrijdag duurt de schooldag tot 12.30 uur.

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven en samen met hun leerkracht eten/drinken in hun eigen klas. Daarna gaan ze buiten spelen onder toezicht van leerkrachten.

Voor de 10.00 uur pauze nemen de kinderen iets gezonds te eten en drinken mee. Vanuit de school krijgen de kinderen dagelijks schoolfruit. Voor de middagpauze nemen de kinderen een lunchpakket mee. Bij iedere groep is een koelkast aanwezig waar het eten en drinken in gelegd kan worden.