Fysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, de organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen deze kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ook kan er een relatie zijn met leermoeilijkheden en/of gedragsproblemen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Samenwerking met andere disciplines wordt nagestreefd.
Wanneer biedt kinderfysiotherapie uitkomst?

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het jonge kind:
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Afwijkend looppatroon
– Mentale retardatie
– Cerebrale parese
– Lage of hoge spierspanning
– Orthopedische afwijkingen
– Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
– Ademhalingsproblematiek
– Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het oudere kind:
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– DCD, Developmental Coördination Disorder
– Mentale retardatie
– Cerebrale parese
– Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
– Sensomotorische problemen
– Schrijfproblemen
– Houdingsproblemen
– Ademhalingsproblematiek
– ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
– Jeugdreuma
– Incontinentie

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij de kinderfysiotherapie?
U kunt zich aanmelden via de leerkracht van uw kind of de Intern Begeleider van school (Marieke Carpay). U moet in het bezit zijn van een verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Op de eerste afspraak neemt u deze verwijzing mee. Na gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt kinderfysiotherapeutische behandeling plaats.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar bij niet chronische aandoeningen; in geval van chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed.
Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of u kunt informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

Contact

Zie website www.kinderfysiozwl.nl