Praktische informatie (op alfabetische volgorde)

Activiteiten
Naast het normale lesprogramma is er voor de leerlingen van De Toonladder een ruim aanbod aan bijzondere activiteiten en projecten. Deze projecten verschillen per jaar en zijn van tevoren niet allemaal vast te leggen. Een greep uit de verschillende activiteiten en projecten die regelmatig worden georganiseerd:

 • Muziek, theater en toneelvoorstellingen.
 • Samenwerkingsproject met de ABN-AMRO foundation en de Bibliotheek.
 • Optreden van kunstenaars en/of groepen op het gebied van muziek, dans en drama.
 • Schoolsporttoernooien, zoals voetbal, korfbal, badminton, zwemmen, volleybal etc.
 • Het jaarlijkse schoolreisje voor groep 1 t/m 7, dat in overleg met de ouderraad wordt georganiseerd.
 • Het afsluitende schoolkamp van drie dagen voor groep 8 onder begeleiding van de leerkrachten.
 • Sportactiviteiten georganiseerd door Sportservice Zwolle
 • De Avondvierdaagse
 • De Kinderboekenweek.

Op De Toonladder besteden we uiteraard aandacht aan feesten vanuit verschillende culturele achtergronden, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Suikerfeest en de 4/5 mei viering.

@ooz.nl
Elke leerkracht, interne begeleider en directie heeft een e-mailadres dat gebruikt wordt voor correspondentie. Het e-mailadres bestaat uit de voorletter van de persoon, gevolgd door een punt en de achternaam @ooz.nl – Voorbeeld: a.straat@ooz.nl

Continurooster
De Toonladder heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Ze eten in hun eigen klas hun lunch en drinken iets. Er wordt in drie ploegen 20minuten onder begeleiding van leerkrachten  buiten gespeeld. Op donderdag worden er door studenten van Landstede pauze-activiteiten georganiseerd op het schoolplein. Dit wordt aangestuurd door Sportservice Zwolle.

Gezonde voeding en drinken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken.  Dit houdt in dat uw kind bij het kleine hapje, dat in de klas rond een uur of tien gegeten wordt, met name fruit eet. De kinderen mogen in de grote pauze uiteraard een gezonde boterham eten. We drinken op school bij voorkeur water. Daarnaast wordt er bij verjaardagen prijs gesteld op gezonde traktaties.

Mobiele telefoons en/of smartwatches
Het gebruik van mobiele telefoons en/of smartwatches door leerlingen is onder schooltijden niet toegestaan. Mochten telefoons en/of smartwatches toch zichtbaar of hoorbaar zijn, dan zullen deze door de leerkracht worden ingenomen. Een ouder/verzorger kan de telefoon na schooltijd ophalen bij de directie. De Toonladder is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde elektronische voorwerpen.

Regels en afspraken
Onderstaande regels en afspraken gelden voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten.

 • Wij komen op tijd op school.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • Wij bewegen ons rustig door de school.
 • Wij praten zachtjes in de gangen.
 • Wij gaan met elkaar in gesprek als iets niet goed gaat.
 • Wij trakteren zo gezond mogelijk (zie traktaties).
 • Wij kauwen geen kauwgom in het schoolgebouw of op het plein.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij gebruiken geen mobiele telefoon onder schooltijd.
 • Wij houden de school en het schoolplein netjes afval in de afvalbakken.
 • Wij roken buiten het zicht van kinderen.
 • Wij dragen geen petjes in de klas.
 • Wij parkeren onze fietsen in de rekken naast de school.
 • Wij fietsen niet op het schoolplein.
 • Wij voetballen op de vaste plek op het schoolplein.

Schooltijden
Maandag                          08.30 – 14.45 uur
Dinsdag                            08.30 – 14.45 uur
Woensdag                        08.30 – 12.30 uur
Donderdag                       08.30 – 14.45 uur
Vrijdag                              08.30 – 12.30 uur

De deur gaat ’s ochtends om 08.15 uur open. De leerkracht is in de klas en de kinderen kunnen dan naar binnen.

Traktaties
Ieder kind dat jarig is wordt op school in het zonnetje gezet. In de klas mag het kind zijn/haar klasgenoten trakteren. Een gezonde traktatie verdient de voorkeur. De afspraak is gemaakt om niet meer dan één traktatie mee te geven (dus geen ruim gevulde zakjes). Mocht u vragen hebben over de traktatie, neem dan contact op met de leerkracht of kijk voor inspiratie op www.gezondetraktaties.nl.

Verzekering
De school heeft voor alle leerlingen via OOZ een WA- en ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat uw kind tijdens de schooltijden (plus een kwartier ervoor en erna) verzekerd is tegen de financiële medische gevolgen van een ongeluk. Wij raden alle ouders aan ook zelf een WA- en ongevallenverzekering voor het hele gezin af te sluiten, want kapotte kleding, brillen of speelgoed worden niet vanuit de schoolverzekering vergoed.