Parro

Op onze school hebben we ervoor gekozen om geen foto’s en berichten vanuit de groepen te delen via onze website. De leerkrachten gebruiken hiervoor Parro.

Dit is een app die de leerkracht in staat stelt om foto’s en nieuwtjes te delen met de ouders. Parro is gekoppeld aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt op de Toonladder.

Via Parro kan er rechtstreeks gecommuniceerd worden tussen de leerkracht en ouders.

Ook wordt Parro gebruikt voor het inplannen van de oudergesprekken.

Voor meer informatie over Parro, kunt u de site https://www.parnassys.nl/ bezoeken.

U kunt uiteraard ook met uw vragen terecht bij de leerkracht.

Bij de leerkracht van uw kind kunt u om toegang tot Parro vragen!