Ouderbijdrage

De Stichting Beheer Oudergelden beheert voor de ouders een schoolfonds. Dit fonds is in overleg met de MR ingesteld. Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Hieruit worden allerlei schoolevenementen betaald. Kosten die gemaakt worden voor o.a. het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, paasactiviteit, allerlei sporttoernooien en grotere uitgaven die niet door het ministerie betaald worden, kunnen dan worden bekostigd. Daarnaast beheert de Stichting ook de schoolreisgelden.

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een digitaal betaalverzoek via “Schoolkassa”. U kunt direct online betalen! Voor wie liever contact betaalt: Contact en gepast betalen op school kan bij Juf Monique of Juf Aafke. U begrijpt dat we graag willen dat u per bank betaalt. Ouders die een uitkering of een heel laag inkomen hebben, kunnen een aanvraag voor betaling indienen via het Kindloket.

De vrijwillige ouderbijdrage is ook daadwerkelijk vrijwillig. We sluiten geen kinderen uit van activiteiten die we als school organiseren, ook als de ouderbijdrage niet betaald is. Toch doen we een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Alleen dan kunnen we alle activiteiten die we willen uitvoeren door laten gaan.

Voor ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunnen voldoen, kunnen we ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door gespreide betaling of door te verwijzen naar regelingen van de gemeente of andere instellingen. U kunt in dat geval contact opnemen met juf Monique om dit te bespreken. Uiteraard gaan we discreet met uw vraag om.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de oudergeleding van de MR.