Ons team

Het team van De Toonladder bestaat uit een aantal groepsleerkrachten dat fulltime of parttime verbonden is aan de school. Ook heeft de school de beschikking over een conciërge en vakleerkrachten.

De directie

De directeur heeft de algehele leiding van de school en is vrijgesteld van lesgevende taken.

De groepsleerkracht

Deze heeft in de eerste plaats een lesgevende taak. Ook geeft zij/hij extra hulp (zorg) aan kinderen binnen de groep. Naast deze groepsgebonden taken heeft zij/hij nog een aantal andere taken binnen de school.

De vakleerkracht

Enkele vakleerkrachten zijn voor een aantal uren per week aan de school verbonden voor het geven van specifieke lessen, zoals bewegingsonderwijs en muziek.

De Intern Begeleider

De Intern Begeleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau op het gebied van de zorgverbreding.
Samen met de directeur en de bouwcoördinatoren draagt de IB-er zorg voor de continuïteit van zorgmaatregelen op schoolniveau. Hij/zij beslist, na overleg met alle betrokkenen, uiteindelijk over de inhoud van de geboden hulp voor leerling en leerkracht.

Groepsindeling 2022-2023

Groep 1A
Juf Ilse
Groep 1B
Juf Willeke & Juf Joëlle
Groep 2A
Juf Josina
Groep 2B
Meester Ruben & Juf Danique
Groep 3A
Juf Anita
Groep 3B
Juf Andrea & Juf Alette
Groep 4A
Juf Ilona & Juf Alette
Groep 4B
Juf Esmee & Juf Kristy
Groep 5A
Juf Natascha & Juf Emma
Groep 5B / 6A
Juf Mariëlle en Juf Monique
Groep 6B
Juf Merve
Groep 7A
Meester Erik
Groep 7B
Juf Heidi
Groep 8A
Juf Floor & Juf Kika
Groep 8B
Meester Robin & Juf Henrieke
Directie
Juf Aafke & Juf Kika
Intern Begeleider
Juf Marieke
Onderwijsassistenten
Juf Gieni, Juf Inge, Juf Monique, Juf Rilana, meester Frank
Conciërge
Meester Andy

Leerlijncoördinator

Een leerlijncoördinator is een groepsleerkracht die in zijn/haar takenpakket de verantwoordelijkheid heeft gekregen m.b.t. een bepaald vak binnen het onderwijsleerproces van de school. Deze leerlijncoördinator heeft zich geschoold en is expert in een specifiek leerstofgebied. De Toonladder heeft meerder specialisten op de volgende vakgebieden:

  • Rekenen
  • Taal
  • Kleuterdidactiek
  • Meer- en hoofbegaafdheid
  • Cultuurbeleid
  • ICT

Onderwijsassistent

De onderwijsassistenten assisteren de groepsleerkracht bij het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. Ook assisteren zij de groepsleerkracht bij het uitvoeren van het klassenmanagement.

School Maatschappelijk Werkster

De School Maatschappelijk Werkster (SMW) opereert als “spin in het web” in de contacten tussen kind, ouders/verzorgers, school en (jeugd)instellingen. Het belangrijkste uitgangspunt is de begeleiding van het kind, waarbij de ontwikkeling stagneert.

De conciërge

De conciërge heeft taken binnen de school. Hij verricht diverse (onderhouds-) werkzaamheden in en rondom de school.

Stagiaires

Ook zijn er regelmatig stagiaires van verschillende opleidingen aanwezig. Voorbeelden van deze verschillende opleidingen zijn de PABO (=opleiding voor leerkracht), het conservatorium (muziek), CALO (=opleiding tot vakleerkracht gymnastiek), Hogeschool Constantijn Huijgens (=opleiding voor toneel) en het Deltion College (=opleiding voor onderwijsassistent).